Detský domov
sv. Nikolaja
Medzilaborce
O nás

Detský domov sv.Nikolaja Medzilaborce

Kontakty
Detský domov svätého Nikolaja
Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce
IČO: 31991416
DIČ: 2021217891
sv.nikolaj@stonline.sk
Telefónne čísla:
Riaditeľka: 057/ 74 80 731, 0907 996 352
Vedúca výchovy: 057/ 73 22 532, 0908 407 181
Ekonómka: 057/ 74 80 730, 0901 750 456
Sociálna pracovníčka: 057/ 73 215 15
Mzdová pracovníčka: 0911 740 456