Centrum pre deti a rodiny
sv. Nikolaja
Medzilaborce
O nás

Centrum pre deti a rodiny sv.Nikolaja Medzilaborce

Kontakty
Centrum pre deti a rodiny svätého Nikolaja
Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce
IČO: 31991416
DIČ: 2021217891
cdr.svnikolaj@gmail.com
Telefónne čísla:
Riaditeľka: 0907 996 352
Vedúca úseku starostlivosti: 0908 407 181
Ekonómka: 0901 750 456
Sociálna pracovníčka: 057/ 73 215 15
Mzdová pracovníčka: 0911 740 456